تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : آيا غير از اين کتابها و نامه هاى موجود در عهد جديد کتابها و… ديگرى هم بوده است؟

مقدمه بر تاريخ اناجيل چهارگانه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمه بر تاريخ اناجيل چهارگانه (۲) انجيل مرقس يا اولين انجيل عهد جديد در پيش گفتار انجيل مرقس مى خوانيم که: (هنگاميکه عيسى از شهر به شهر و ده به ده مى گشت، تا کسانى را که زير دردهاى زندگى مى ناليدند، آسايش و آرامش بخشد، مرقس نوجوانى بيش نبود، ولى […]