تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : الهي مشرانو ته اړتيا

د پېدايښت د نظام څو بېلګې

پر ټوله هستۍ “نظم”،”موخه”او “نقشه”واکمنه ده،چې موږ يې يو څو بېلګې راوړي دي: دلته موږ څو سترې او کوچنۍ بېلګې راټولې کړي دي . ډېره خوشحالونکې خبره ده،چې د طبيعي پوهو په پرمختګ او د طبيعت د اسرارو او د انسان د وجود دندې، د څارويو،بوټو او د حجرې او يو اتوم د هېښنده غونډال، […]