تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : امر بالمعروف والنهي عن المنكر ساده كار نه دى او هر څوك يې نشي كولاى، څوك چې پر نېكيو امركوي بايد پر دين پوه وي، څوك چې امر بالمعروف والنهي عن المنكر كوي؛بايد پر دين پوه وي،

پر نېکيو د امر کوونکيو او له بديو د منع کوونکيو دندې

مر بالمعروف والنهي عن المنكر پشتو پښتو تفصیلی شرحه