تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : بداء يا د تقدير او الهي ارادې اړيکې

بداء يا د تقدير او الهي ارادې اړيکې

  ولې د بداء په اړه بحث کوو؟ “بداء” هماغه نسخ ده؛خو په دومره توپير چې “نسخ” د “تشريع” او “قانون اېښوونې” په برخه کې ده؛خو “بداء” په “تکوين” او”پيدايښت” کې ده؛يعنې د نسخې بدلون ته “بداء” وايي،چې په تکوين کې راشي او که په احکامو او قوانينو کې راشي ورته “نسخ” وايي او داچې […]