تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : حق پال دی؛ یعنې په فطري بڼه د کمال او خیر پر لوري تګ په کې شته او په عین حال کې له ازادۍ او اختیار هم برخمن دی

د حق و باطل شخړه درېیمه برخه

(پرله پسې د حق و باطل درېیمه برخه) اصلاحي تز او د مارکسیسم علم والی وايي: مارکسیسم علم دی. دا خبره په دې مانا ده ،چې مارکسیسم یو اصلاحي تز نۀ دی. يو بڼوال د بوټو قوانين پېژنې، د بوټو د ودې، خوراک،تولید مثل،روغتيا او د ناروغیو قوانین یې پېژني. بیا له همدی پوهو ګټه […]