تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : خارجي او رافضــــــــي کړم اخراجي

زه خوشحال خټک په حب داهل بيتو

له اهلبيتو سره مينه   زه خوشحال خټک په حب داهل بيتو خارجي اورافضــــــــي کړم اخراجي [1] ( صحيح ترمذي : دويم ټوک،٣٠٨ مخ ) له حضرت ابن عباس څخه او (مستدرک الصحيحين : درېم ټوک ،١٤٩ مخ ) او ابونعيم د حلية د درېم ټوک په ٢١١ مخ، خطيب بغدادي؛د بغداد تاريخ: څلورم ټوک،١٥٩ […]