تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د اعجاز ارزښت او د قرآن له پلوه يې پکار راتلنه څه ده؟

د اعجاز ارزښت او د قرآن له پلوه يې پکار راتلنه څه ده؟

د اعجاز ارزښت او پکار راتلنه د اعجاز ارزښت او پکار راتلنه څومره ده؟ منطقيين او فيلسوفان هغه مواد،چې په استدلال کې کاروي،د ارزښت او پکار راتلنې له پلوه يې په څو ډولو ويشلي دي : ځينې دا عناصر برهاني ارزښت لري او علمي او عقلي اړنګ ته ځاى نه پرېږدي؛لکه هغه مواد او عناصر،چې […]