تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د زړه زنګ په بل صيقل نه لرې کېږي په دوستۍ يي د علي ده مصــــــــــقلي محمد

محمد،علي ،چې دوه ويني په سترګو په دا کار کې احــــــــــــوالي ده احوالي

له علي (ک) سره مينه له خداى (ج) او استازي (ص) سره يې مينه ده   د زړه زنګ په بل صيقل نه لرې کېږي په دوستۍ يي د علي ده مصــــــــــقلي محمد،علي ،چې دوه ويني په سترګو په دا کار کې احــــــــــــوالي ده احوالي [1]            ( مستدرک الصحيحين : درېم ټوک،١٢٧ مخ ) […]