تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د قرآن محكم او متشابه آيتونه

قرآن پوهنه (پرله پسې ۳)

د قرآن د آيتونو ظاهر او باطن قرآن يو ظاهر لري،چې د الهي آيتونو هماغه  ظاهري مانا يې ده؛ خو د رسول اكرم(ص) د وينا له مخې، قرآن هم ظاهر لري او هم با طن او په هر باطن كې يې اوه  نور باطنه  دي . آيا د قرآن ظاهراو باطن سره په ټکر كې […]