تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د قضا ډولونه او د بداء ځايونه

د قضا ډولونه او د بداء ځايونه

د قضا ډولونه او د بداء ځايونه په ټوليزه توګه قضا او تقدير درې ډوله دى : ۱ – “مکنون” او يا ځانګړى علم : ځینې “قضاګانې” او “الهي تقديرات” داسې دي،چې بې له خدايه ترې هېڅ څوک هم نه دي خبر،داسې علمونه دي، چې خداى ترې څوک خبر کړي نه دي او د خداى […]