تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د قيامت تر ورځې د حضرت علي مبارزه د امت تر ټولو کړنو غوره ده

چې د دين مخــــــــــالفان يې وو خوراک/ په داهسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو

  چې د دين مخــــــــــالفان  يې وو خوراک په داهسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو چې په کار يې محــــــــــــمد شو فرحناک که سواره يې مړني دلښــــــــکر ډېر دي لاس زما د دلدل سواردزين فـــــــــــتراک[1]   د قيامت تر ورځې د حضرت علي مبارزه  د امت تر ټولو کړنو غوره ده ( مستدرک الصحيحين : درېم […]

په دا هسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو – چې په کار يې محــــــــــــمد شو فرحناک

د قيامت تر ورځې د حضرت علي مبارزه د امت تر ټولو کړنو غوره ده   چې د دين مخــــــــــالفان يې وو خوراک په داهسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو چې په کار يې محــــــــــــمد شو فرحناک که سواره يې مړني دلښــــــــکر ډېر دي لاس زما د دلدل سواردزين فـــــــــــتراک[1] ( مستدرک الصحيحين : درېم ټوک،٣٢ […]