تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د پېغمبراکرم (ص) تګ

د پېغمبراکرم (ص) تګ

د پېغمبراکرم (ص) تګ د لاسو ورغوي يې پلن او د عطارانو په څېر خوږبويه ول؛ د لاس اوږده،قلمي هډوکي يې درلودل،د خندا اوخوشحالۍ پر مهال يې مخ د هندارې په څېر ځلېده ،په دبدبه او ورو ګامونه يې اخستل،د تګ پر مهال يې مخې ته کتل،په نېکچاريو کې تر ټولو مخکې و.داسې به تله؛لکه […]