تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : غزل بابا شعرونه

غزل بابا اشعار

هغه حسن چې په ذات د كبريا كښې ځليده هغه نمر چې په افق د منشاگء كښې ځليده هغه نور چې د هستۍ په ابتدا كښې ځليده دعدم وجود په لا او په الا كښې ځليده جوړه ديد لره خالق ئې اّئينه كړه د هستۍ بيا په خپل حسن سينه ئې ګنجينه كړه د هستۍ […]