تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : قرآني کيسې

قرآن پوهنه (پرله پسې ۶)

په قرآن کې فقهي احکام قرآن ټولو دردونو ته د شفا نسخه ده او دانسان ټولو غوښتو ته يې په ټولوبرخو کې مناسب ځواب ورکړى دى او داچې قرآن  ته نړۍ وال او د ټولو وختونو کتاب ويل کېږي، ددې لپار دى، چې د انسان ټولو غوښتنو ته  ځواب ورکولاى شي. په اتلسمه زده کړه […]

قرآن پوهنه (پرله پسې ۵)

د قرآن موضوعات قرآن کريم ١١٤ سورتونه لري،چې پر “حمد” پيلېږي او پر “ناس” پاى ته رسي .په ټول کې قرآن شريف ٦٦٦٦ آيتونه لري،چې هر آيت يې د يوې موضوع په باب خبرې کوي . د قرآن له موضوعاتو سره آشنايي به راسره په قرآنپوهنه کې خورا مرسته وکړي؛په تېره بيا د خپلې خوښې […]