تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : قرآن د قرآن او احاديثو په رڼا کې .

د قرآن کریم عظمت

* د قرآن د عظمت پر وړاندې     قرآن د قرآن او احاديثو په رڼا کې د قرآن د فضيلت خبره،چې را منځ ته شي؛نو ښه به وي،چې انسان تم او چوپ شي او ځان د قرآن د عظمت پر وړاندې وړوکى وويني او په خپله بېوسۍ او عاجزۍ منښته وکړي؛ځکه کله ډېرې چوپتياوې […]