تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : لطفی نما تو جان من خندا کنم خندا کنم

ژړا کنم ( شیر و شکر)

ژړا کنم ( شیر و  شکر) لطفی نما تو جان من خندا کنم خندا کنم دا مینه ناکراره خپل رسوا کنم رسوا کنم    ور تو نیایی در برم ګرځم درپسې خامخا په برخه لیونتوب زما ژړا کنم ژړا کنم می خواهمت می پویمت مین شومه پړ نه یمه هر خوا ته به دې څارمه […]