تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : له بدیو څخه منع او پر نېکیو امر کول، امربالمعروف یعنی پر نیکیو امر کول، امر بالمعروف والنهي عن المنكر پشتو، پشتو امر بالمعروف والنهي عن المنكر، پښتو امر بالمعروف والنهي عن المنكر

پر نېکيو د امر کوونکيو او له بديو د منع کوونکيو دندې

مر بالمعروف والنهي عن المنكر پشتو پښتو تفصیلی شرحه