تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : له شيعيانو سره د امام ابوحنيفه (ره) اړيکې

د امام ابوحنيفه (ره) له ليدلوري د اهلبيتو مقام

 حضرت امام ابوحنیفه (رح) او اهلبیت  پينځم څپرکى د امام ابوحنيفه (ره) له ليدلوري د اهلبيتو مقام که څه د اهلبيتو د مرجعيت په باب د امام ابوحنيفه د ليدلوريو په باب منسجم خبرونه په لاس کې نه لرو؛خو سره له دې د هغه د څرګندونو او نظرياتو له ټولګې او اهلبيتو سره د اړيکو […]

له شيعيانو سره د امام ابوحنيفه (ره) اړيکې

حضرت امام ابوحنیفه (رح) او اهلبیت شپږم څپرکى له شيعيانو سره د امام ابوحنيفه (ره) اړيکې  د خپل پېر له شيعيانو سره د امام ابوحنيفه (ره) د اړيکو په باب ( بې له علويانو سره يې اړيکې،چې وويل شول) ډېر معلومات په لاس کې نه دي . سره له دې،د ځينو محدودو روايتونو له مخې […]