تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : مرحله‌اي که خوب و بد شدن انسان بس بزرگ را همواره در پي دارد و مضافاً تمام اعمال انسان در روشنائي آن معني پيدا ميکند که اگر متناسب به معيار و اصول مبتني بر اصل خلقت موجودات که در نفس تفکر است باشد

مراحل هفتگانه تفکر در وجود انسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان مراحل هفتگانه تفکر در وجود انسان اول – نفس تفکر:  نگرش به موجودات عالم و توجه به عالم وجود هم چنان فلسفة خلقت و چگونگي آفرينش عالم هستي و ساير فعل و انفعالات عالم خلقت بخصوص خلقت انسان درعالم هستي نشان مي‌دهد که اراده و مشيت […]