تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : نیم نگاهی به مسیحیت نویسنده احمد علی شیخزاده مدرس

مقدمه بر تاريخ اناجيل چهارگانه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمه بر تاريخ اناجيل چهارگانه (۲) انجيل مرقس يا اولين انجيل عهد جديد در پيش گفتار انجيل مرقس مى خوانيم که: (هنگاميکه عيسى از شهر به شهر و ده به ده مى گشت، تا کسانى را که زير دردهاى زندگى مى ناليدند، آسايش و آرامش بخشد، مرقس نوجوانى بيش نبود، ولى […]