تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : ٤د اصحابو کړه وړه

د اهلبيتو له ښوونځي سره د امام ابوحنيفه (رح) د فقهي ښوونځي پرتلنه

حضرت امام ابوحنیفه (رح) او اهلبیت څلورم څپرکى د اهلبيتو له ښوونځي سره د امام ابوحنيفه (رح) د فقهي ښوونځي پرتلنه  په دې څپرکي کې مو هڅه ده،چې د استنباط په کړنلار او د امام ابوحنيفه (ره) د فقهي سرچينو په څېړلو سره د اهلبيتو له سره د امام ابوحنيفه (ره) دې فقهې هم ګرايي […]