تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : ټولنه د “شر و خیر” او “حق و باطل” ګډوله ده

د حق و باطل شخړه دویمه برخه

(پر له پسې د حق او باطل دویمه برخه) د تاریخي ماتریالسم اصول: ۱- د فطرت او غريزې نفې انسان په خپل ذات کې نۀ ښه دی او نۀ بد. “مارکسیسم” په خپله انسانپوهنه کې انسان ته غریزه او فطرت نۀ پېژني او هر ډول دنننۍ خټه او ذات نفې کوي؛ځکه د نوولسمې پېړۍ په […]

د حق و باطل شخړه

حق او باطل د” نړۍ لید” له مهمو مباحثو دی او په قرآن حکيم کې هم ډېر راغلی او په دوو برخو کې څېړل کېږي: ۱- په هستۍ کې ۲- په تاریخ او ټولنه کې دلته دویمه برخه يې څېړل کېږي.که څه هم لومړى برخه يې هم رانغښتې ده . په هستۍ کې حق او […]