تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : پر نېكيو امر بايد د پوهې له مخې وي، امر بالمعروف بايد د پوهې له مخې وي

پر نېکيو د امر کوونکيو او له بديو د منع کوونکيو دندې

مر بالمعروف والنهي عن المنكر پشتو پښتو تفصیلی شرحه