تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : په برخلیک سازو جګړو کې د حضرت علي ونډه

په دا هسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو – چې په کار يې محــــــــــــمد شو فرحناک

د قيامت تر ورځې د حضرت علي مبارزه د امت تر ټولو کړنو غوره ده   چې د دين مخــــــــــالفان يې وو خوراک په داهسې مړنتـــــــــــــوب يې آفرين وو چې په کار يې محــــــــــــمد شو فرحناک که سواره يې مړني دلښــــــــکر ډېر دي لاس زما د دلدل سواردزين فـــــــــــتراک[1] ( مستدرک الصحيحين : درېم ټوک،٣٢ […]