تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : چې شیطان یې بند کړی په قفس دی

د اولیاوو سرحلقه

د اولیاوو سرحلقه   سر حلقه د اولیاوو هغه شمېره چې شیطان یې بند کړی په قفس دی   په قرآن مجید کې د اهلبیتو مقام  د تطهير آيت د رسول اکرم،علي،فاطمې،حسن او حسين په اړه راغلى دى ( صحيح مسلم د فضايل الصحابه کتاب : د فضايل اهل البيت باب ) په خپل سند […]