تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : چې په دوى به يې بښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک

چې په دوى به يې بښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک

حضرت علي د جنت او دوزخ ويشونکى  چې په دوى به يې بښل شي پاک ناپاک بل سړى نه دى صاحـــــــــب دى دلولاک [1] ( صواعق محرقه : ٧٥ مخ ) وايي : دارقطني په خپل سند نقل کړي، چې حضرت علي له هغو شپږو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې،چې حضرت عمر شورا ورسپارلې وه،چې […]