تبلیغات
دسته :شعر

د خوشحال خان خټک اشعار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  چې مې ښه په زړه کې فهم فکر وکړ احمقان راته ښکاره شول په خويونو يو هغه سړی احمـــق بللـــی بويـــه چې بـــاور کـا د غليم په سوګندونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې پـــاړو شـــي د لړمـــو د مارونو بل هغه ســـړی احمـــق بللـــی بويـه چې په سپينه ږيره […]

ملي وحدت

  ملي وحدت وحدت مو دی ملي شعار مو ورورولي غونډ شوي په وحدت اقوام ددې ملت ټاټوبی مو وطن ژوندون مو دا چمن ویاړونه لرو تل په کار یې دی ساتل تاریخ مو دی روښان نړۍ ته نمایان پتمن یو عزتمند مخلص ته اخلاصمند پر عزم استوار ځیرک، بیدار، هوښیار ساتو به خپل وطن […]

ژړا کنم ( شیر و شکر)

ژړا کنم ( شیر و  شکر) لطفی نما تو جان من خندا کنم خندا کنم دا مینه ناکراره خپل رسوا کنم رسوا کنم    ور تو نیایی در برم ګرځم درپسې خامخا په برخه لیونتوب زما ژړا کنم ژړا کنم می خواهمت می پویمت مین شومه پړ نه یمه هر خوا ته به دې څارمه […]

نعت شریف

  نعت شریف محمد مصطفی، دا زمونږ رهنما بالا دې تر هر چا خاتم الانبیاء  د لولاک تاج پر سر، معجزې د نبي محبوب دې د الله منور په رڼا خالق جوړ کړې جهان په قدرت او کمال محبت و ښکاره د رسول خدا منل شوی حدیث د رسول مقبول ښایسته آراسته په کردار دی […]

حمد

حمد   ربه! ته یې مهربانه په قدرت کې نمایانه هم واحد یې زما غفاره ساری نلرې رحمانه برکماله خالق ته یې د هر چا روزي رسانه حاکم ته یې پر حکّامو سلطان یې پر سلطانه منزه یې له عیبونو مقدس یې عالي شانه پر کونینو ستا فرمان دی ثاني نلرې سبحانه پادشاهی و تا […]

د غزل بابا حمزه شینواری د آل محمد په ویر کې

  د غزل بابا د آل محمد په وير كې    څلورم ټوك 336 – 343 مخونه شهيد كربلا هغه حسن چې په ذات د كبريا كښې ځليده هغه نمر چې په افق د منشاگء كښې ځليده هغه نور چې د هستۍ په ابتدا كښې ځليده دعدم وجود په لا او په الا كښې ځليده […]