تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : حمزه شینواري شعرونه

د ژوند یون او مرحلې

د ژوند او یون مرحلې ژوند څه شی دی ځېر شه ورته ژوند په ابتداء یوه نقطه ده ښکته پورته واړه کاینات یې دایره ده   دا نقطه د داسې یو نقطې نه عبارت ده پر د عقل سوځي ورته دومره په رفعت ده   نه څه تعین او نه یې حد نه اندازه شته […]