تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د حمزه بابا اشعار

شهید کربلا

شهید کربلا حمزه بابا هغه حسن چې په ذات د كبريا کې  ځليدههغه نمر چې په افق د منشاء کې  ځليده هغه نور چې د هستۍ په ابتدا کې  ځليده د عدم وجود په لا او په الا کې  ځليده جوړه ديد لره خالق ئې اّئينه كړه د هستۍ بيا په خپل حسن سينه ئې […]