تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : د ژوند وروستۍ سلګۍ

د ژوند وروستۍ سلګۍ

 د ژوند وروستۍ سلګۍ پر مدينې د غم او ژړا ورېځې خپرې وې. د پېغمبر اکرم ياران په ژړغونو سترګو او خپګان د پېغمبر اکرم له كوره بهر راټول شوي وو،چې د پېغمبر اکرم د ناروغۍ پر احوال ځان پوه كړي. ټولو دا خبره كوله،چې د پېغمبر اکرم د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. د پېغمبر […]

د ژوند وروستۍ سلګۍ

د ژوند وروستۍ سلګۍ پر مدينې د غم او ژړا ورېځې خپرې وې. د پېغمبر اکرم ياران په ژړغونو سترګو او خپګان د پېغمبر اکرم له كوره بهر راټول شوي وو،چې د پېغمبر اکرم د ناروغۍ پر احوال ځان پوه كړي. ټولو دا خبره كوله،چې د پېغمبر اکرم د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. د پېغمبر […]