تبلیغات
لیست خبرهای برچسب : کله چې ځان مو له پردي پاک کړی وي او پردی دننه او دباندې راباندې واکمن نه وي او موږ پخپله یو او پخپله؛ نو اختیارمن یو او هر کار چې کوو خپله مو کړی دی

د انسان د واک او اختیار محدوده کړۍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انسان د خپل واک و اختیار به محدودې کړۍ کې حقیقتاً مختارېدای شي موږ انسانان حقیقتاً مختار یو او له یو مختار موجوده مو هیڅ کم نه دي (مختار؛ یعنې هغه موجود چې په ارادې او رضایت کړه وړه ترسره کوي، مرید والی کافي نه دی، رضایت هم شرط دی، داسې […]