تبلیغات
دسته :تفسیر

مطففین سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر مطففین سورت تفسیر   مطففین سورت ۳۶ آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. که څه د ځینو روایتونو له مخې، لومړي آیتونه یې مدني دي. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې د ډنډۍ وهونکیو په […]

انشقاق سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر انشقاق سورت تفسیر انشقاق سورت دا سورت پینځویشت آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې د چاودېدو په مانا دی. د نورو مکي سورتونو په څېر، ددې سورت چورلیځ هم معاد […]

بروج سورت تفسیر

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر بروج سورت تفسیر   دا سورت دوه ویشت آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې مراد یې ځلند ستوري دي، چې د دنګ برج په څېر په آسمان کې […]

طارق سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر طارق سورت تفسیر دا سورت اوولس آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې د ځپنده په مانا ده. د منځپانګې چورلیځ یې دوه څیزونه دي: یو د معاد خبرداری او […]

الأعلى سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر الأعلى سورت تفسیر   اعلی سورت نولس آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. هغه سورتونو ته مسبّحات وايي، چې د الله په تسبیح پیلېږي او دا سورت د مسبّحاتو له ډلې روستی سورت دی. د سورت نامه، له لومړي […]

غاشیه سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر غاشیه سورت تفسیر   غاشیه سورت شپږویشت آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. «غاشیه» د قیامت یوه نامه ده، چې ددې سورت په لومړي آیت کې راغلې او د سورت نامه شوې هم ده. د نورو مکي سورتونو په […]

فجر سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر فجر سورت تفسیر فجر سورت 30 آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې د سپېده چاود په مانا دی. د نورو مکي سورتونو په څېر یې آیتونه لنډ، ځپنده او ګواښګرندي دي. دا […]

البلد سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر البلد سورت تفسیر بلد سورت شل آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې او له «بلد» مراد د مکې ښار دی، چې الله پرې سوګند یاد کړی دی. سورت په سوګند […]

الشمس سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه نور تفسیر   شمس سورت تفسیر   شمس سورت پینځلس آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې پر لمر په قسم پیلېږي. د قرآن ډېری قسمونه په دې سورت کې په پرله […]

اللیل سورت تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نور تفسیر اللیل سورت تفسیر لیل سورت 21 آیتونه لري او په مکه کې نازل شوی دی. د سورت نامه یې له لومړي آیته اخستل شوې، چې پر شپه پر سوګند پیل شوی دی. دا سوګند د بشري هڅو او انګېزو په توپیر پیل او د کړنو د سزا په قانون […]