تبلیغات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آشنائي با بهترين انسان و بهترين روش پس از بررسي مطالب پيرامون تفکر و چگونگي نقش آن در زندگي و ميکانزم موجود في مابين تفکر و تربيت، تفکر و هدايت، رابطه تفکر با هدايت و هاکذا زمينه‌هاي موجود در تفکر و همسوئي آن با نظم در نظام آفرينش و غيره نوبت […]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آشنائي با بهترين انسان و بهترين روش

پس از بررسي مطالب پيرامون تفکر و چگونگي نقش آن در زندگي و ميکانزم موجود في مابين تفکر و تربيت، تفکر و هدايت، رابطه تفکر با هدايت و هاکذا زمينه‌هاي موجود در تفکر و همسوئي آن با نظم در نظام آفرينش و غيره نوبت به آشنائي روش و دريافت معيارهاي ميرسد که متضمن آسايش، رفاه، فلاح و رستگاري جامعه انساني گرديده و يا ميگردد.

بناً، براي دريافت نمونه‌هايي که در گذشته باعث شکوفائي و رشد جامعه انساني شده تلاش مي‌نماييم تا شکوفائي‌هاي تربيتي و اخلاقي جامعه انساني نيز همانند شکوفائي ساير علوم و فنون گسترش يابد.

از آنجائيکه انبياي الهي همگي براي تربيت و هدايت جامعه انساني مبعوث به رسالت شده و هر کدام به تناسب توانمندي‌هاي‌شان تلاش و تبليغ نموده تا جامعه را هدايت نمايند که قرآن کريم پيرامون سر نوشت آنها و مشکلات ايشان داستانهاي عبرت‌انگيزي را بيان مينمايد.

بدون شک يکي از انبياي الهي پيامبر اسلام حضرت محمد ميباشد. که همانند ساير انبياي الهي داراي صفات نيک و پسنديده بوده و مورد عنايات الهي و تائيدات مردم واقع شده است.

 بي‌ترديد که پيامبر نازنين اسلام حضرت محمد با توجه به عمر مبارک ‌شان نسبت به ساير انبياي الهي موفق‌تر عمل نموده ‌اند و بالاتر که در مدينه موفق به تشکيل نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و غيره شده‌اند حتي در بيرون از شبه جزيره عربستان اسلام را به عنوان يک سيستم متشکل و هماهنگ با فلسفه تکامل اجتماعي عنوان نموده و به تصوير کشيده است و تا هم اکنون ادامه داشته و دارد.

بعبارت ديگر معيارهاي که در نتيجه عملکرد آن حضرت شکل گرفته مورد تائيد ذات بي‌همتاي خداوند بوده و است تا آنجا که جامعه فرو رفته در وحشت و جهالت آنروزي را متحول گردانيده و در عوض، يک جامعه پويا، فعال، متحرک، سالم و انساني را به بشريت تقديم نموده است.

بدون شک که تمام عملکردهاي انجام شده آن مطابق به نفس آيات الهي بوده هم چنانيکه آيات الهي عملکرد آن را صحه گذاشته است طوري که تا امروز از حقانيت، صحت و زيبائي آن اندکي کاسته نشده است و بالاتر که جامعه سالم و اسلامي توام با قسط و عدل را در پرتو آيات الهي و رهبري خردمندانه ولي عصر ارواحنا له الفدا به مثابه تجربه مجدد و تکرار تاريخ صدر اسلام نويد داده تا معتقدان و علاقمندان طريقت او همواره در راه رفتن و اجراي تطبيق آن مطمئن باشند. همان گونه که رسول خدا در اين رابطه امين و “اسوه حسنه” بوده است ولي عصر حضرت مهدي هم امين و هم” اسوه حسنه” بوده و خواهد بود.

بنابراين دريافت و تشخيص، تربيت و اخلاق اسلامي در عصر و زمان ما بخصوص در شرائطي که هرکس تلقي، برداشت و عملکرد خويش را بنام اخلاق، تربيت و عملکرد اسلامي عرضه ميکند و بازار توجيه گران اسلامي به تعداد نفوذ مسلمانان و قسماً بيش‌تر از آن رسيده است زيرا بعضي صاحب نظران غيراسلامي هم صحبت از تربيت، اخلاق و عملکرد اسلامي مي‌نمايند! کاريست مشکل.

بناً لازم است زندگاني حضرت و چگونگي عملکرد آنرا بشکافيم تا از اين سرگرداني و بن بست موجود عبور کرده راه را براي رسيدن به تربيت و اخلاق اسلامي که مورد نياز جامعه بشريت است باز کنيم.

بنظرم بهترين چيزيکه ما را در شناخت، شناسائي و چگونگي تربيت، اخلاق و عملکرد پيامبر گرامي اسلام کمک مي‌نمايد بکارگيري ميکانزم عملي و روش آن حضرت است که تائيدات الهي را در پي داشته و علاوتاً مقدمه بعثت آن بزرگوار گرديده است مي‌باشد. و جاي بسيار افتخار است که حضرت در جريان چهل سال عمر مبارک خودشان بصورت طبيعي حرکتهاي انجام داده است که اکثراً معني و مفهوم آيات الهي را ممثل بوده است.

خواننده گرامي:

اين حقير در کتاب “باز گشت به اسلام و تشکيلات اسلامي” پيرامون موضوع فوق و زندگي حضرت قبل و بعد از بعثت بحث مفصل نمودم به اين عنوان که عملکرد رسول خدا قبل از وحي علاوه بر اينکه ممثل آيات الهي بوده مورد تائيد خداوند متعال واقع شده است.

بنظرم روح مطلب و بحث ما هم گره خورده به روش و عملکردهايست که حضرت از نخستين سالهاي عمرش تا چهل سال مرحله بمرحله عمل نموده و لحظه‌اي غفلت نه نموده است تا اين که مورد عنایت خاصه الهي قرار گرفته ومبعوث برسالت گردیده است . و اين بدان معني است که انسانها ميتوانند بصورت طبيعي مسير او را پيموده طي طريق نمايند بخصوص که ما آيات الهي و سيره حضرت را در دست داريم.

به هر صورت درک و دست‌يابي ظرافتهاي عملي و نظری آن حضرت با در نظر گرفتن کتاب آسماني قرآن کريم، آیات و روايات از معصومين و راهنمائي‌هاي بزرگان و محقيقين اين امکان را مید هد تا تمام موضع گيري‌ها و عملکرد های  انجام شده آن حضرت با در نظر داشتن شرايط زماني و مکاني آن بزرگوار، شناسائي شده و به اتفاق تمام علماي اسلامي تشخيص، تائيد، ترتيب، تنظيم، تدريس و تبليغ گر دد  تا عموم جامعه بشري بخصوص مسلمانان نسبت به مباني و روش تربيتي، تعليمي و اخلاقي پيامبر نازنين و اسلام عزيز يک گونه تصوير، برداشت و تلقي داشته باشند و بالاترکه در رابطه با چگونگي شرايط متفاوت زماني و مکاني کشورهاي‌شان هماهنگي و همسوئي‌هاي لازم را داشته رعايت نموده  و عمل نمايند انشا الله.

 بناً تاسيس يک مرکز بين المللي اسلامي در اين رابطه ضرور، مهم و بنيادي است تا شيوه‌هاي عملي و روش حضرت را متناسب به تحولات و پيشرفت جامعه انساني آن هم به کمک آيات الهي تبين نموده و پس از آن به تعليم و تربيت جامعه اسلامي پرداخته و تبليغ نمائيم وكشورهاي اسلامي با تصوير و تبليغ واحد در جهت مشترک، تفاوت‌هاي ناشي از شرائط زماني و مکاني را در رابطه با کشورهاي‌شان به تحليل و تجزيه گرفته و رعايت کنند که اگر چنين شد معني” لنهدينهم سبلنا” مصداق عملي پيدا مينمايد. و براستي که هدايت الهي پيوسته درگرو اهداف عالي، جهت مشترک و واحد رقم خورده و ميخورد. مضافاً نوآوري‌هاي متناسب به شرائط زماني و مکاني که منطبق با روح آيات الهي و روش پيامبر اسلام باشد مورد توجه قرار داده و سالانه همايشي را در اين رابطه برگزار کنند و از صاحب نظران خبره و کشف کننده گان روش تعليمي، تربيتي، اجتماعي بخصوص هنرمندان معتقد و متعهد اسلامي که مبتکر برنامه‌هاي سينماهي مر بوط به اسلام بوده وآنرا به تصویر کشیده وناطق مینمایند متناسب به زمان و مکان تشويق و ترغيب بعمل آورند تا سرمايه گذاري‌هاي بیشتری در رابطه با “تفکر” پيرامون شناخت، روش و عملکرد پيامبر اسلام و هاکذا همسوئي و هماهنگي آياتي که چگونگي عملکرد آن حضرت را مي‌نماياند بيشتر و عميق‌ترگردد. باشد که تمامي فعل و انفعالات زندگي حضرت را در رابطه با مردم و شرايط اجتماعي، سياسي، تربيتي، اخلاقي، اعتقادي، اقتصادي وغیره آن روزگار دريافته وعلاو تاً همسو سازي و انطباق آنرا در همه عصرها و زمانها آن هم براي همگي در تمام مراحل قابل انطباق نماییم.

 به نظرم يکي از دلايل ديگري که باعث ضعف و يا سقوط برنامه‌هاي تربيتي و يا اخلاقي جامعه بشري بويژه مسلمانان گرديده و هر روز عميق‌تر ميشود بيگانگي نسبت به فرمايشات قرآن و عدم توجه به عملکردهاي تربيتي، اخلاقي، اجتماعي حتي روابط خانوادگي آن حضرت ميباشد که از طرف دشمنان اسلام و مسلمين طراحي گرديده و ميرود که بين ما و سيره رسول الله فاصله ايجاد کنند. كما اينكه نموده‌اند!

 بطور مثال چند نمونه از چگونگي فعاليت کاري آن‌ها را (که در بين مسلمان رواج يافته و تحميل شده است تا توانمندي‌هاي عملي مسلمانان در راستاي تداوم عملکرد پيامبر اسلام منتفي گردد!)  زيراً پي گرفته خدمت برادران و خواهران مسلمان تحرير و تقديم مي‌نمايم.

اول :-  عدم توجه به نفس “تفکر” پيرامون دست‌يابي انسان به اين امر مهم و حياتي.

دوم :- کم توجهي به روش و عملکرد آن حضرت بويژه در زمان قبل از بعثت.

سوم :-  عدم هماهنگي و همسوئي‌هاي لازم در رابطه با تعليم، تربيت، تبليغ و ترويج شيوه و روش آن حضرت پس از بعثت در ميان کشورهاي اسلامي.

چهارم :-  توجيهات و برداشتهاي قشري و متفاوت مسلمانان از چگونگي عملکرد آن حضرت.

پنجم :-  القاء ذهنيت منفي و محصور ساختن رابطه آن حضرت فقط و فقط با مسلمانان درحاليکه قلمرو روابط  اجتماعي، اخلاقي و تربيتي آن حضرت شامل غيرمسلمانان هم ميگرديد.

ششم :- کم توجهي به معني و مفهوم واژه ” اسوه حسنه” که از طرف خداوند عنايت شده است.

هفتم :-  ترويج، تبليغ و القاء ذهنيت خصمانه دشمنان مبني بر اينکه شيوه و روش آن حضرت مربوط به عصر و زمان گذشته بوده و امروز کاربرد آن چناني ندارد!

 هشتم :-  ترويج، تبليغ و القاء ذهنيت دشمنان آگاه و دوستان جاهل مبني بر اينکه براي ايشان که وحي ميگرديد!

در حاليكه تمام برخوردها و عملکرد پيامبر اسلام بعنوان يک انسان عادي و طبيعي نه تنها براي مسلمانان که براي همه بشريت قابل توجه و اهميت است. او مي‌تواند سرمشق همه انسانها قرار بگيرد کما اينکه گرفته است. بدون شک که زيبائي و حسن روش پيامبر اسلام گره خورده به طبيعي بودن بسترهاي است که همواره انجام داده و عمل نموده است.

بناً لازم ميدانم قسمتی از چگونگي روش آن حضرت را من باب تيمن و تبرک خدمت خوانندگان عزيز تحرير و تقديم نمايم و اميدوارم که علماي مسلمين در کشورهاي اسلامي با ترتيب، تنظيم، تعليم، تربیت و تبليغ روش آن حضرت تحولي در جامعه بشري بخصوص در بين امت اسلامي بياورند و چه زيباست که در تداوم تحول و نبه‌اي جديد جامعه بشري بويژه مسلمانان حضور بقيه الله العظم ارواحنا له الفدا تبديل به ظهور و ظهورش باعث اجراي احکام الله در زمين گردد انشا الله.

سقوط مبانی تربیت از قلمرو تفکر

نویسنده : محمد رحیم افضلی

 

له ملگرو سره یي شریک کړئ.
×
  • ستاسې رالېږل شوې لیدلوری به د اندیال وېبپاڼې تر تایید روسته خپرېږي.
  • هغه پېغامونه نه خپرېږي، چې منځپانګه یې تورونه او کنځل وي.
  • هڅه وکړئ، په پښتو پېغامونه راواستوئ.
  • له ملگرو سره یي شریک کړئ.

    ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

    نظر مو وویاست