تبلیغات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان تفکر و نيايش  نویسنده  شادروان محمد رحیم افضلی خوانندگان عزیز مستحضرندکه پیرامون نیایش و چگونگی پرداختن و یا رسیدن به عمق ومعنی آن، دیدگاه‌ها متفاوت و نظریات گوناگون است و چه بسا که انسانها نسبت به آن بنظر واحد نرسیده ویا نرسند. اما نتایج حاصله از […]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

تفکر و نيايش

 نویسنده  شادروان محمد رحیم افضلی

خوانندگان عزیز مستحضرندکه پیرامون نیایش و چگونگی پرداختن و یا رسیدن به عمق ومعنی آن، دیدگاه‌ها متفاوت و نظریات گوناگون است و چه بسا که انسانها نسبت به آن بنظر واحد نرسیده ویا نرسند. اما نتایج حاصله از انعکاس دست یافتن به آن نشان میدهد که همگی شبیه هم و یک گونه به ثمر  نشسته ‌اند!

   بناً لازم میدانم در پایان بحث تفکر و نقش وجودی آن در وجود انسان، ظرافت‌های را در رابطه با نیایش و چگونگی آن در وجود انسان خدمت تان به عرض برسانم.

نیایش چیزی نیست که انسان برای کسب آن مدرسه رفته و یا پای درس این و آن زانو بغل گرفته و تمرین کند چه رسد به متحول شدن!

بنظر این حقیر زیبایی نیایش نه در کلمات و یا جملات است ونه در موقعیت و جایگاه، بلکه در نفس تفکر مبتنی بر نیایش و چگونگی برقراری ارتباط و میزان اخلاص او نسبت به خداوند است که انسان را متحول ساخته و میسازد! و چه بسا که این ساختن توام با سوختن باشد به قول مولانای بلخ که میگوید:

          حاصل عمر من این سه سخن است

                                                  خام بودم پخته شدم سوختم

از آنجاییکه نیایش یک انسان همانند نیایش یک فرشته و یا سایر پدیده‌های عالم وجود نیست که همواره در حال عبادت و تسبیح بوده و یا میباشند بلکه نیایِِِش برخواسته از تفکر و اندیشه، آن هم اندیشه یک انسان است که پیوسته از لابلای نشیب و فرازهای اجتماعی و کلنجارهای درونی و بیرونی مربوط به انسان میگذرد. تا جاییکه خالص گردیده و ظریف میگردد. ظریف‌تر از هر ظرافت دیگر و باریکتر از هر باریکی که پرده خیال هم از تصورش عاجز است!

 اما دیدنی و لمس کردنیست آنچنانیکه واژه و کلمات برایش کوچک است!

بطور مثال چه کسی ظرافت، زیبایی و باریکی الطاف الهی را مبنی بر توجه و علاقمندی خداوند نسبت به چوپانیکه حضرت موسی با درس خداشناسی خود، او را مایوس و متاثر ساخت. میدانست!

در حالیکه خداوند با زیبایی و ظرافت لطیف، توام با رحمت، از دوستی و محبت فی مابین خود و چوپان، به موسی می‌میگوید!

آری ، نیایش حلقه وصل دوست و رمز شکوفایی عشق و پایداری حضور در محفل رندان متفکر است که همواره به او می‌اندیشند تا پاس دار حرمت فضل و عنایت او باشند.

نیایش نماد و تبلور اراده روحانی انسان است که عمق میلیون‌ها سلول زنده‌ای را دروجود انسان کالبد شگافی نموده ، جلال و عظمت دوست را باشنیدن لبیک او، می‌نگرد و جما لش را به آغوش جان کشیده و بدیدار دوست شرف یاب میشود و چه زیباست که پایدار و جاویدانه گردد.

نیایش کمال کلام عاشقان متفکر و متفکرین عاشق است به این عبارت که هر قدر فکر بیشتر، عشق بهتر و هر چه عشق بیشتر، فکر بهتر!

نیایش تنها نسخه ایست که بدون توجه به زمان و مکان فی ما بین درک و درد، انسان را متحول میسازد.

نیایش لطیف‌ترین وسیله پیوند فاصله‌های ناشی از غفلت و خود بیگانگی انسان با خداست.

نیایش فراتر از فضای بیکران تفکر انسان است در زمین که آرام آرام پرده‌ها را برداشته و محبت آفرینی مینماید، زمزمه سر میدهد و سر می‌آموزد تا آنجا که سر میدهد و سر نمیدهد.

در یک جمله، نیایش پیوند همیشگی و مثتمرانبیای الهی، اهمه معصومین و مومنین است به خدا ، همانگونه که پیوند همیشگی خدا با همه موجودات است.

خواهران و برادران:

 ضمن تقدير و تشکر از شما عزيزان اطمينان دارم که اگر مطالب جزوه دست داشته خود تانرا هرچند که ناقص و ضعيف است مطالعه نموده باشيد.

 و اگر عمق مطلب پيرامون تفکر و اهميت آن را در وجود انسان طوري که لازم است دريافته باشيد.

اگر اهميت رابطه و استفاده از آنرا در زندگي و زمينه‌هاي مستعد آنرا در رابطه با تربيت انسان در نظر بگيريد.

و اگر ظرافت‌هاي خاص، ويژه و کليدي آنرا در رابطه با هدايت انسان رعايت نموده عمل نمائيد.

 بدون شک که اهميت عنوان فوق را زير نام «نيايش» نه تنها که پسند نموده که خود هم توام با نيايش ما را بدرقه خواهيد نمود که اگر چنين شد ما را از دعاي خيرتان فراموش نکنيد که سخت محتاجم اجرکم علي الله.

 ا- خداوندا، عنايتي فرما تا بنده‌اي شايسته و عبد صالح تو باشم.

2- خداوندا، توفيق بندگي را بگونه‌اي برايم عطا کن که همواره به فرمان تو باشم.

3- بار الها، لذت اطاعت و عزت بندگي را برايم عنايت فرما.

4- خدا وندا، سپاس گذارم که خلقتم را در تداوم خلقت آدم علي نبينا قرار داده و اسلام را در بين اديان برايم بر گزيده‌ای و چه زيبا عنايتي که محبت و دوستي خاندان نبوت و اهل البیت را نصيبم ساخته‌اي، عنايتي كن تا از وجود مبارک اهل الله و كتاب الله و اسما الحسنی تو کسب فيض نموده عبد صالح و بنده شايسته تو باشم.

5- بار الها، قدرت تفکر،گسترش استعداد، بکار گيري انديشه،سلامتي خرد، صحت بدن، توفيق عمل راپيوسته باحکمت حکيمانه، معرفت عارفانه، عبادت آگاهانه،اطاعت خاشعانه، رياضت عاشقانه، نجواي مخلصانه و عنايت دوستانه نصيبم گردان.

6- خداوندا، تو واقف الضمير همه حالي، سنگيني ناشي از انديشه و افکار پراگنده ام را در راه رضاي خودت توام با صبر و شکيبائي هدايت فرما.

7- خداوندا، عنايتي فرما که توانائي‌هاي موجود، در فکر و انديشه ا م را در راه رضاي تو مشغول ساخته و بکار گيرم.

8- خداوندا، انديشه و تفکر رسيدن به مقام قرب و درک زيبائي خودت را روزيم گردان.

9- خداوندا، آگاهي و علمي بياموزانم که يقين کامل، ايمان قوي، توکل پايدار، اعتقاد راسخ اميد مطمئن، عمل خالص و مرگ توام با رحمت و بخشش ترا در پي داشته باشد.

10- خداوندا، يقيني عنايت کن که ذره ای شک و ترديد نسبت به ذات تو در وجودم راه نداشته باشد.

11- خداوندا، ايماني عطا کن که وسوسه‌هاي شيطاني، غرايز نفساني و کششهاي ناشي از شهوات و لذایذ،  سرشکسته و بي‌عزتم در دنيا و شرمنده آخرتم نسازد.

12- بارالها، کمکم کن که در برابر مشکلات، موانع و مصيبتهاي روزگار متوکل و پايدار بمانم.

13- خداوندا، به عزت و بزرگواري اسماي عظیمت که وسوسه‌هاي شيطاني، غرايز نفساني، علايق غيرخدائي بدور از حد و حدود الهي را از وجودم دور بدار، زيرا که زينت و آرايش گاهي است شيطاني!

14- خداوندا، بارالها همانگونه که به افتخار لقدکرمنا بني آدم بودنم عزت بخشيده‌اي، به محبت، دوستي و عشق خود مفتخرم ساز تا عبد صالح و بنده شايسته تو باشم آمين يارب العالمين.

15- خدا وندا، پناه مي‌برم به تو از اراده و اختياري که در غير از اطاعت و فرمانبرداري تو قرار گرفته باشد.

16- خدا وندا، سپاس گذارم که بدون توفيق بندگي و اطاعت از تو، مشکلات و موانع از کارهايم برطرف نموده‌اي، عزت وآبرو، صحت و روزي را بدور از شايستگي ، برايم عنايت نموده‌اي، اميدوارم وسيله تقرب به خودت را برايم عطا فرمائي.

17 خداوندا، خواستنم از تو، نه بخاطر اين است که شايسته آنم، بلکه بخاطر اين است که اگر از تو نخواهم، گناه کارم زيرا تو بخشنده و مهرباني.

18- خداوندا، حال که قرآن را براي هدايت ما نازل فرموده‌اي عنايتي کن که او را بخوانم، دانشي عطا فرما که در روشنائي نورانيت آن حرکت کنم، بصيرتي مرحمت فرما که او را بفهمم، توجهي بنما که راهگشايم در دنيا، دستگيرم در آخرت و شفيعم در محشر باشد.

 19- خداوندا،  اراده و مقاومتي عطا کن که با عمل به دستورات تو انتقام از شياطين وگمراهان وسوسه اندازگرفته باشم.

20- خداوندا، توفيقي عنايت فرما تا زیبایی و لذت لحظات ارتباط و وصل ناشي از فضل و كرامت تو در موقع درد و رنج مشکلات روزگار برايم هميشگي و جاويدانه گردد.

21- خداوندا، سنگيني گناه، پهناي معصيت و وسعت خطايم، جز با اميد به رحمت بي‌منتهاي تو بخشيده نخواهد شد.

22- خداوندا، گذشته ام را با «بخشش» حالم را با«پوشش» آينده ام را با اميد به «خير» و آخرتم را با رحمت و بزرگواري خود رقم زن.

23- خداوندا بارالها، به زيبائي لحظات وصل شدگانت، و به عزت و خلوص مقربانت، و به استغفار و ناله دل شکسته گانت، و به عبادت شب زنده دارانت، و به طاعت و تواضع عالمانت، و به علاقمندي عاشقانت، و به مناجات فقيرانت، و به رياضت عارفانت و به صبر و استقامت صابرانت، و به کردار و عمل صالحانت، و به گفتار صادقانت، و به شجاعت و شهامت مجاهدانت، و به خون پاک شهيدانت، و به تلاش و پشت کار پيامبرانت، و به آيه آيه قرآنت توفيق بندگي و اطاعتي که شايسته ذات تو ميباشد برايم عطا کن.

24- خدا وندا، تو ميداني که غفلت کرده و براي دست‌يابي به دنياي دني وگذرا، آخرت جاويدانه ام را کم بها داده و همه را آتش زده ام تنها چيزي که برايم باقيست اميد به رحمت بي‌منتهاي توست که فراتر از همه چيز مرا اميدوار ساخته است.

25- بارالها پروردگارا، پناه مي‌برم به تو از وسوسه شياطين حرمت شکن و زينت کنندگاني که همواره فکرم را پريشان، خردم را بيچاره، دينم را به بازي، اعتقادم را سست، باورم را ضعيف، يقينم را به شک قرين نموده و اختيارم را متزلزل و شکننده ميسازد.

26- خداوندا،  سپاس گزارم که توفيق برقراري ارتباط با خودت را بي‌هيچ واسطه و رابطه‌اي براي ما عنايت نموده‌اي و زيبا‌تر اينکه به مناسبت‌هاي ويژه و خاص آنرا الزامي مقرر داشته اي. تا بخود آمده و سپاس گذار تو باشيم.

27- خداوندا،  به دوستي و محبت نسبت به دوستانت، وبه دلشکستگي درماندگانت، و به خلوص و زيبائي وصل شدگانت و به توجه و عنايت نسبت به رسولانت و به هميشگي قدرت و عظمت بي‌پايانت، بندگانت را هدایت، اسلام را تحقق، مسلمين ر اسربلند و محفوظ بدار.

28- خداوندا، تفکري عنايت کن عالمانه، عملي توفيق ده عاشقانه تا در روشنائي آن با محبت به تو عشق ورزيده و در راه رضاي تو گام بر دارم.

29- خداوندا، خود کاري نکرده که انتظار پاداش تو باشم، عاجزانه ميخواهم که دعاي خير هميشگي مادرم را مبني بر اينکه همواره «مرا بتو سپرده و مي‌سپارد و موفقيتم را در راه رضاي تو ميخواهد» قبول فرما.

30- خداوندا ، عاجزا نه از تو ميخواهم که دعايم را نسبت به پدر و مادرم همانند دعاي پدر و مادر، درحق پسر،که همواره مورد قبول توست عنايت نموده و بپذير، که رحمت  و عزت تو در مورد ايشان آرزوي من است. زيرا که مديون آنها ميباشم.

31– خداوندا، بر يقينم نسبت به اسلام و عشقم نسبت به قرآن و اميدم نسبت به رحمت خودت بيافزاي.

32- پروردگارا، پناه ميبرم به تو از گناهانيكه بلاها را نازل، مهرباني و فضل ترا منتفي و مانع استجابت دعايم ميشود.

33- خداوندا، تو مي‌داني كه من گنهكارم، شايستگي و لياقت خواستن از تو ندارم. اما ميدانم كه تو شايسته پذيرش استجابت دعاي توبه كنندگان گنهکاري، توبه ام را به رحمت بي‌منتهايت خودت قبول فرما.

34- خداوندا،  عنايتي كن كه در روشنائي كرامت انساني، رسالت اسلامي، وظيفه ديني، و مسئوليت اجتماعي، آن طوري كه رضاي تومی باشد عمل کنم.

35- خداوندا، حال که بر ما کرم کرده ئي تا از نعمات گسترده خوان تو استفاده کنيم، عنايتي فرما که به نسبت عدم شکران استفاده از نعمات تو مواخذه نشويم.

36- خداوندا، بخشش و رحمت واسعه ات فراتر از همه چيز است و شرمندگي من از اين است که در قلمرو قدرت تو خطا کرده وگنهکارم، توبه ام بپذير، از گناهم بگذر، شرمندگي‌ام را عفو کن، رحمت و فضل بي‌پايانت را نصيبم ساز که شایسته ذات تو است.

        آمين يارب العالمين.
والسلام علي عبادالله الصالحين

تفکر را خدا پروردگار است

تفکر نعمتي بس پايدار است

 
  تفکربخشش پروردگار است

نخستين درس آدم را خداوند

 
  بنام اسم اعظم بی شمار است

تفکر رفتن ازباطل سوي حق

 
  تفکر قدرت بس آشکار است

تفکر آدمي را امتياز است

 
  تفکر نفس انسانرا مهار است

نماد جسم و روح اندر وجودش

 
  کمال آفرينش را نگار است

کمال و قدرت حق را تفکر

 
  کند تصديق و صاحب اختيار است

مراد خلقت آدم جز اين نيست

 
  هدايت با تفکر بر قرار است

به قرآن، آن کتاب لوح محفوظ

 
  کرمنای بنی آدم شعار است

هر آنکس کو بود انسان آزاد

 
  تفکر در وجودش پايدار است

تفکر ثروت انسان داناست

 
  تفکر زندگي را افتخار است

اگر خواهي که يابي رمز او را

 
  تفکر اندک است و عشق کار است

تعادل اندر اين دنيا هميشه

 
  به دستور تفکر برقرار است

هر آنکس پيشه‌اش باشد تفکر

 
  خدا را بنده و خدمت گذار است

حصول عدل و قسط در آفرينش

 
  نماد فکر آدم از هزار است

نگاه کن سرنوشت انبيا را

 
  کز اول تا به آخر بي‌شمار است

خصوص آن رحمت اللعلمين را

 
  که دينش بر تفکر استوار است

کلام الله به آيات مبين ا ش

 
  توجه بر تفکر را کرار است

چه زيبا نعمتي حق آفريده است

 
  کزو اثبات حق خود آشکار است

خدا را گر شناسی کن تفکر

 
  تفکر آدمی را (رمز) کار است

عبادت بي‌تفکر نيست مقبول

 
  تفکر با عبادت پايدار است

قوام علم و دانش از تفکر

 
  بنای بس بزرگ و استوار است

سفر در بحر و بر و ماه و مريخ

 
  تفکر را مثال بی شمار است

سلونی گفتن و قبل النتفقدونی

 
  نشان فکر صاحب ذوالفقار است

نويد علم و کشف و خلق و تسخير

 
  تفکر را هميشه در کنار است

بدان ای اهل علم و عقل و دانش

 
  که انسان مظهر با اقتدار است

اگر انسان بسازد مثل خود را

 
  تفکر را توان يک بر هزار است

نباشد نفی خالق قدرت و علم

 
  تفکر را خدا پروردگار است

خداوندا به بخشای (افضلی) را

 
  وگرنه با تفکر شرمسار است.

          

تهران: 1385        

له ملگرو سره یي شریک کړئ.
×
  • ستاسې رالېږل شوې لیدلوری به د اندیال وېبپاڼې تر تایید روسته خپرېږي.
  • هغه پېغامونه نه خپرېږي، چې منځپانګه یې تورونه او کنځل وي.
  • هڅه وکړئ، په پښتو پېغامونه راواستوئ.
  • له ملگرو سره یي شریک کړئ.

    ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

    نظر مو وویاست